Niezbędną fazą w tworzeniu realnego planu z metrykami, które pozwolą Twojej firmie zmierzyć postęp projektu jest planowanie projektu.

PMOFFICE daje Ci kompleksowe podejście do wyboru właściwej metody, narzędzi i procesów potrzebnych, aby prawidłowo zarządzać projektem. Główne obszary zainteresowań to:

  1. Zarządzanie wymaganiami oraz planowanie zakresu wyjściowego
  2. Szacowanie kosztów i zasobów prowadzące do ustalenia harmonogramu i rozwoju budżetu
  3. Zarządzanie ryzykiem włączając w to planowanie odpowiedzi na nie
  4. Planowanie zamówień i outsourcingu
  5. Planowanie produkcji wraz metrykami jakości i akceptacją punktów kontrolnych

Na kolejnym etapie projektu, zaangażowaniu klientów powinno stanowić wartość nadrzędną. PMOFFICE pomoż Twojej firmie w identyfikacji i pozyskaniu klientów.