Każda firma powinna skupić się na wartościach klienta.

Kiedy pomagamy w tworzeniu modelu biznesowego, skupiamy się na Waszych wartościach jak i wartościach, które Wy dostarczacie swoim klientom. Podejdziemy do pracy z Waszymi pomysłami na nowe produkty w bardzo ustrukturalizowany sposób, aby pomóc Waszej firmie przejść przez wczesny etap projektu bez żadnych komplikacji.

Szkicowanie modelu biznesowego ze specjalnym uwzględnieniem:
  1. Segmentów klientów i analizy popytu. W tym dobór klientów, analizę wielkości rynku, a także zdefiniowanie pierwszych konsumentów.
  2. Propozycji wartości, identyfikację problemów klientów, kształtowanie produktu, analizę istniejącej konkurencji i definicję przewagi konkurencyjnej.
  3. Źródła przychodów, generowanych przez klientów za dostarczoną przez Wasz produkt wartość z uwzględnieniem strategi cenowej, jak również form płatności.
Sprawdzenie konceptu aby zweryfikować czy tworzony produkt znajdzie odbiorców na rynku. Na tym etapie, technologia potrzebna do zbudowania Twojego produktu jest testowana i weryfikowana. Naszym celem jest sprawdzenie potencjału Twojej koncepcji w rzeczywistym świecie i tego czy Twój produkt jest opłacalny. Na tym etapie szczególną uwagę zwracamy na:
  1. Kwestionariusze i opinie zwrotne klientów na temat pomysłu.
  2. Testowanie kanałów komunikacyjnych w celu optymalizacji planu komunikacyjnego projektu
  3. Budowanie sieci kluczowych partnerów aby nawiaząć relacje z interesariuszami, udziałowcami i zweryfikować ich potencjalny wpływ na projekt
Budowanie prototypu aby umożliwić Ci identyfikację innych możliwości i testowanie koncepcji produktu, co pozwoli na potwierdzenie jego funkcjonalności przed fazą produkcji. Obejmuje to:
  1. Zebranie podstawowych wymagań i planowanie najlepszego sposobu aby nimi zarzadzać
  2. Opinie klientów i użytkowników końcowych dotyczących prototypu.
  3. Opinie na temat implementacji na podstawie których produkt może być zmodyfikowany. Proces opiniotwórczy będzie powtarzany aż do momentu jego zatwierdzenia przez głównych udziałowców. Proces tworzenia projektu rozpocznie się po jego akceptacji przez interesariuszy