Usługi PMOFFICE z zakresu PMO zostały zaprojektowane po to, aby wspomagać rosnące środowisko związane z zarządzaniem projektami.

Rolą PMO jest tworzenie i utrzymywanie wewnętrznych standardów zarządzania projektami. PMOFFICE koncentruje się na trzech głównych celach tworzenia biura zarządzania projektami (PMO). Pierwszym jest realizacja projektów w ramach budżetu i w zaplanowanym terminie. Innym ważnym celem istnienia PMO jest ustanawianie standardów. Ostatnim jest poprawa wskaźnika sukcesu pośród projektów. Stworzenie efektywnego modelu PMO jest korzystne dla każdej firmy, która zarządza portfelem projektów.

Ze względu na to, iż każda organizacja jest inna, optymalna struktura PMO musi być zaprojektowana w oparciu o wiele czynników i zmiennych.

Podczas planowania i budowy modelu PMO, koniecznym jest aby wpasowywał się on w dotychczasową strukturę firmy. Pozwoli to na osiągnięcie maksymalnych korzyści z prowadzenia swojego biznesu. Ze względu na to, iż każda organizacja jest inna, optymalna struktura PMO musi być zaprojektowana w oparciu o wiele czynników i zmiennych. Strategia PMO oferuje sprecyzowana metodologię wraz z szablonami, dedykowanymi kierownikami projektów, bazę wiedzy, metryk i ustandaryzowanymi narzędziami. W wyniku powyższego szacowanie w projekcie, ustalanie harmonogramu i ograniczanie ryzyka są bardziej spójne.