Audyty projektów zostały zaprojektowane po to, aby usprawnić monitorowanie projektu za pomocą standardów zarządzania projektami, procedur i szablonów.

Mogą one dotyczyć różnych obszarów w zależności od tego w jakiej fazie znajduje się obecnie projekt.

  1. Ogólnie audyty projektów obejmują cały ekosystem projektu i zbierają informację wykorzystując ocenę 360 stopni. Proces oceny obejmuje wszystkie osoby związane z projektem zaczynając od zespołu projektowego, klientów, końcowych użytkowników aż po partnerów i najwyższe kierownictwo. Takie podejście pozwala nam zrozumieć główne obszary, nad którymi należy popracować z uwzględnieniem perspektywy wszystkich jednostek związanych z projektem. Może to dotyczyć audytu konfiguracji dla zarządzania zmianą, aby zagwarantować iż prawidłowe zmiany są zidentyfikowane, zaakceptowane i wdrożone.
  2. W końcowej fazie audytu projektu skupiamy się na kluczowych czynnikach, które doprowadziły do sukcesu bądź niepowodzenia projektu. Podczas prowadzenia audytów skupiamy się na zdobytych doświadczeniach i wdrażaniu odpowiedzi na wykryte czynniki w organizacje procesów.
  3. Audyty ryzyka dostarczają opinii na temat niezgodności pomiędzy planowanymi, a wykonywanymi procesami dotyczącymi ryzyka. Identyfikują one listę zagrożeń i ich aktualny stan. Przeprowadzone działania zapobiegawcze są brane pod uwagę w celu oceny ich wpływu na inne zagrożenia. Skuteczność podejmowanych działań jest porównywana z zaplanowanymi wcześniej założeniami dotyczącym działań zapobiegawczych.
  4. Audyty jakości prowadzą do zidentyfikowania wszystkich dobrych i złych praktyk, które zostały wdrożone. Odkrywają one wszystkie niezgodności i braki. Zapobiegawczo oferujemy pomoc, aby usprawnić wdrożenie procesów, które wpływają na wzrost wydajności.

Gdy audyty projektu odkryją obszary, nad którymi należy popracować, PMOFFICE pomoże Twojemu zespołowi projektowemu udoskonalić zestaw umiejętności poprzez ofertę szkoleń projektowych lub dostarczenie zewnętrznych kierowników projektów w ramach outsourcingu project managerów.