Coaching projektowy może być świadczony kierownikom projektów lub członkom zespołów projektowych. Został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i pomocy w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.

Coaching pomaganiu w rozpoznawaniu swojego potencjału poprzez wzmocnienie i rozwój. Kolejnym zadaniem coachingu jest praca nad niską wydajnością i pomoc członkom zespołu aby uzupełnić ich braki. Nasze podejście szkoleniowe pomaga członkom zespołów projektowych w podsumowaniu obecnej sytuacji w jakiej się znajdują, a także w zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają zmian. Powyższe podejście charakteryzuje się skupieniem na mocnych stronach przed analizą tych słabych.

Gdy członkowie Twojego zespołu będą borykać się z problemami, pomożemy im wyrazić ich osobistą wizję, stworzyć realistyczny plan, a także zachęcimy ich do wytrwania w postanowieniach. To pozytywne podejście jest oparte na badaniach z obszaru neuronauk o działaniu ludzkiego mózgu.