Outsourcing to bardzo elastyczna forma zapewniania zasobów w projekcie.

Wśród 10 najczęstszych przyczyn porażek projektów wymienia się brak ustalonej wcześniej metodyki zarządzania projektem, brak doświadczonego kierownika projektu oraz brak zaangażowania właściwych zasobów w projekt. PMOFFFICE może wesprzeć Twój projekt zewnętrznymi zasobami w kilku obszarach.
Zewnętrzny kierownik projektu.
Zewnętrzny mentor projektu.
Zewnętrzny zespół projektowy dla projektów IT.